Hálaadó istentisztelet, 10. évforduló

magyar

„Mindenért hálát adjatok!”

 „Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra”.  1Thessz. 5, 18

Hálaadásra gyűltünk egybe ezen a mai istentiszteleten. Minden istentisztelet a hálaadás alkalma is, de ez a mai annyiban más, hogy ezen azért a 10 esztendőért szeretnénk hálaadásra felemelni szívünket, amit hitvalló gyülekezeti közösségeinkben adott nekünk az Úr.

Megtéréshez méltó élet

magyar

   Csendeshétvége (Kukja, 2016 aug. 12-14)

Záró áhítat - Sütő Gyula

Elhíváshoz méltó élet

"Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével." Efézus 4:1-3

 

Megtéréshez méltó élet

magyar

 Csendeshétvége (Kukja, 2016 aug. 12-14)

Negyedik előadás - Kopasz Gyula

Sáfárság az evangéliummal

"Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is..." Róma 1:15-16

 

 

Megtéréshez méltó élet

magyar

Csendeshétvége (Kukja, 2016 aug. 12-14)

Első előadás - Pál Attila

Kapcsolat az Úrral

"...saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek." János 1 :11-13

 

Megtéréshez méltó élet

magyar

Csendeshétvége (Kukja, 2016 aug. 12-14)

Nyitóáhítat - Kopasz Gyula

 Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket

"Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak." Lukács 3:8

Timóteus 3. rész

magyar
Címke: 

"Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről; arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket.Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által. Mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban." 1 Thessz 3:6-8

Oldalak