Hogy ezt örömmel míveljék

magyar

2017-09-17 10: 30 Úrnapi igehirdetés. Beregújfalui Ev Reg Gyülekezet Tóth Z ev ref lp EvRefEgyhaz.com
„Hogy ezt örömmel míveljék…”
Zsidók 13: 15-25
Ma elérkeztünk a Zsidókhoz írott levél záró szakaszához. Négy fő kérdés fogunk érinteni: a hálaáldozatot, a lelki tanácsolást, az imádkozás kérését és a készséget a jóra. Lássuk hát ezeket szépen sorban, ahogy a textus is hozza őket. A textusból kiemelt versek alapján fogunk menni.

Egység - Bizonyságtétel

magyar

 Igehirdetés - a keresztyén egységről. Igét hirdet Curcubert Gábor székelyudvarhelyi református presbiteriánus lelkipásztor.

Bizonyságtétel - Pál Tamás, szovátai ref presb egyháztag tesz bizonyságot arról, hogy Isten hogy vezette az életében. Az igehirdetést egy imádság követi, majd a bizonyságtétel.

Áldott épülést kívánunk!

Küldetésben

magyar

 Küldetésben
A küldetés kérdése minden keresztyén ember elsődleges kérdései közé tartozik. A mai felnőtt csendesnapunkon a Jónás könyve alapján vizsgáltuk meg ezt a kérdést valamint az ige mérlegén az életünket is – ebben a vonatkozásban.
A Jónás könyvének első három fejezetéről volt szó, míg a negyediket ki-ki otthon a maga gyülekezetében fogja hallani a következő Úrnapján.
Jónás második Jeroboám kortársa, ahogy erre igei utalás is van (2 Kir 14: 25). Egy komoly istenfélő, de ebben a kérdésben mégis engedetlen próféta.

Építés ellenséges támadások között is

magyar

Ez az előadás nem az ellenségekről szól. Isten népének vannak ellenségei, voltak és lesznek addig, amíg világít és Isten útján jár. De mi nem test és vér ellen tusakodunk. A mi ellenségünk, aki ellen harcolunk a bűn, a világiasság és az ördög, ahogy erről a Heidelbergi Káté református hitvallásunk tanít abban a kérdésben, hogy téged miért hívnak keresztyénnek. A hívő népet támadó vallásosok csak áldozatok, akiket az ördög valami módon felhasznált. Őértük imádkozni kell, és őket menteni kell, ha van rá lehetőség, de semmiképpen ne úgy tekintsünk az ilyen emberekre, hogy ellenségek.

Jób ártatlansága, az istentelenek mulandó szerencséje

magyar

Egy héttel ezelőtt arról tanultunk Elihu beszédében, hogy tudnunk kell rácsodálkozni Isten nagyságára a természetben. Szó volt arról, hogy Isten északot teremtett, a földet a világűrbe helyezte a semmiség fölé, szó volt az apály-dagály pontosan kiszabott mértékéről, határáról, ami igazodik a világossághoz és sötétséghez. Aztán a mindenféle óriási állatokról, szörnyetegekről, amit ma dinaszóruszként emleget a tudomány, és állítólag millió évekkel ezelőtt éltek.

Dicsőség, szenvedés, dicsőség

magyar

 Az elmúlt vasárnap arról tanultunk Isten igéjéből, hogy nem csak az autó, de mi is el tudunk sodródni, ha nincs tapadás, nincs ragaszkodás Isten igéjéhez, és a gyülekezethez, ahol a hirdetett, a hallott ige szól. Mert nem elég az olvasott, kell a hallott ige is, és kell a közösség is, ahol az ige szól. Isten igéjét komolyan venni, azt jelenti, hogy törődök az üdvösségemmel.

Siker vagy áldás?

magyar
Címke: 

Textus: 2Kir. 5, 19/b-27

A szíriai poklos Naámán gyógyulása történetének a folytatása ez a szakasz, amit most hallottunk. A héten ennek a történetnek a kapcsán egy gondolatot olvastam, amit aztán az Ige fényében tovább néztem, s olyan indíttatást kaptam, hogy ma erről beszéljek az istentiszteleten. Ez a gondolat így hangzott: „Más a siker és más az áldás”. Ha valami sikerül, az nem biztos, hogy áldás is egyben. Lehet, hogy éppen átkot von maga után, nagyon sok keserűséget és fájdalmat, mint itt Géházi esetében is.

Oldalak