Építés ellenséges támadások között is

magyar

Ez az előadás nem az ellenségekről szól. Isten népének vannak ellenségei, voltak és lesznek addig, amíg világít és Isten útján jár. De mi nem test és vér ellen tusakodunk. A mi ellenségünk, aki ellen harcolunk a bűn, a világiasság és az ördög, ahogy erről a Heidelbergi Káté református hitvallásunk tanít abban a kérdésben, hogy téged miért hívnak keresztyénnek. A hívő népet támadó vallásosok csak áldozatok, akiket az ördög valami módon felhasznált. Őértük imádkozni kell, és őket menteni kell, ha van rá lehetőség, de semmiképpen ne úgy tekintsünk az ilyen emberekre, hogy ellenségek.

Jób ártatlansága, az istentelenek mulandó szerencséje

magyar

Egy héttel ezelőtt arról tanultunk Elihu beszédében, hogy tudnunk kell rácsodálkozni Isten nagyságára a természetben. Szó volt arról, hogy Isten északot teremtett, a földet a világűrbe helyezte a semmiség fölé, szó volt az apály-dagály pontosan kiszabott mértékéről, határáról, ami igazodik a világossághoz és sötétséghez. Aztán a mindenféle óriási állatokról, szörnyetegekről, amit ma dinaszóruszként emleget a tudomány, és állítólag millió évekkel ezelőtt éltek.

Dicsőség, szenvedés, dicsőség

magyar

 Az elmúlt vasárnap arról tanultunk Isten igéjéből, hogy nem csak az autó, de mi is el tudunk sodródni, ha nincs tapadás, nincs ragaszkodás Isten igéjéhez, és a gyülekezethez, ahol a hirdetett, a hallott ige szól. Mert nem elég az olvasott, kell a hallott ige is, és kell a közösség is, ahol az ige szól. Isten igéjét komolyan venni, azt jelenti, hogy törődök az üdvösségemmel.

Áldó hatalmak oltalmába rejtve

magyar
Címke: 

Textus: Zsolt. 91.

            Nagyon kedves zsoltárom ez a zsoltár. A héten többször is elém hozta Isten. Idéztem is belőle a bibliaórán és a hétközi istentiszteleten az Isten oltalmazó kegyelmével kapcsolatban. Péntek este hallottunk itt egy bizonyságtételt Suhai Gyuri testvérünktől, hogy hogyan találtak védelmet Isten gondviselő kegyelmében démoni erőkkel szemben. Amikor erre gondoltam, ismét ez a zsoltár csengett a szívemben. Nem mindenki hallotta bizonyságtételét, ezért majd közben ezt is elmondom.

Hálaadó istentisztelet, 10. évforduló

magyar

„Mindenért hálát adjatok!”

 „Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra”.  1Thessz. 5, 18

Hálaadásra gyűltünk egybe ezen a mai istentiszteleten. Minden istentisztelet a hálaadás alkalma is, de ez a mai annyiban más, hogy ezen azért a 10 esztendőért szeretnénk hálaadásra felemelni szívünket, amit hitvalló gyülekezeti közösségeinkben adott nekünk az Úr.

Megtéréshez méltó élet

magyar

   Csendeshétvége (Kukja, 2016 aug. 12-14)

Záró áhítat - Sütő Gyula

Elhíváshoz méltó élet

"Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével." Efézus 4:1-3

 

Megtéréshez méltó élet

magyar

 Csendeshétvége (Kukja, 2016 aug. 12-14)

Negyedik előadás - Kopasz Gyula

Sáfárság az evangéliummal

"Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is..." Róma 1:15-16

 

 

Oldalak